ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ενότητα πρώτη 

Ενότητα δεύτερη (1/10/05)

Από την τρίτη ενότητα θα εφαρμόζεται σταδιακά η ορθογραφία της Βυζαντινής Μουσικής 

Ενότητα τρίτη 

Διάφορα κείμενα

ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΥΜΝΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δούλοι Κύριον

Εσπερινόν ύμνον

Κύριε Ελέησον

Τη υπερμάχω

 

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Θεός Κύριος. Ήχος Πρώτος

Χερουβικό σε ήχο Πρώτο Πέτρου Λαμπαδαρίου Μέρος Πρώτο

Χερουβικό σε ήχο Πρώτο Πέτρου Λαμπαδαρίου Μέρος Δεύτερο

 

 

Αρχική σελίδα