ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΕΧΝΗ

http://www.iconograms.org/

 

                                     
                                     
Saint Blaise was Bishop of Sebaste. Divine grace, through which he healed the diseases of men and beasts, and especially of infants, made his name famous. He contested for the Faith under Licinius in the year 316. Saint Blaise is invoked for the healing of throat ailments.

 

                       
                             
           

http://www.iconograms.org/

Description of Annunciation of the Theotokos
Six months after John the Forerunner's conception, the Archangel Gabriel was sent by God to Nazareth, a town of Galilee, unto Mary the Virgin, who had come forth from the Temple a mature maiden (see Nov. 21). According to the tradition handed down by the Fathers, she had been betrothed to Joseph four months. On coming to Joseph's house, the Archangel declared: "Rejoice, thou Full of Grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women." After some consideration, and turmoil of soul, and fear because of this greeting, the Virgin, when she had finally obtained full assurance concerning God's unsearchable condescension and the ineffable dispensation that was to take place through her, and believing that all things are possible to the Most High, answered in humility: "Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word." And at this, the Holy Spirit came upon her, and the power of the Most high overshadowed her all-blameless womb, and the Son and Word of God, Who existed before the ages, was conceived past speech and understanding, and became flesh in her immaculate body (Luke 1:26-38).

 

http://www.romanity.org/

 

                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
     

http://www.iconograms.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία, μας υπενθυμίζει ότι η σχέση μας με τον Τριαδικό Θεό περνάει μέσα από τα αγιασμένα υλικά πράγματα, τα σύμβολα, μέχρι να φτάσουμε στη θέωση (σύμβολο = υλικό πράγμα, τελετή ή λέξη + θεία Χάρη). Την Κυριακή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μας θυμίζει ότι αυτή η θεία Χάρη που φορείς της είναι τα σύμβολα (Μυστήρια, Σώμα και Αίμα Χριστού, Σταυρός, λείψανα αγίων, αγιασμός, εικόνες, αγία Γραφή, κείμενα και λόγια αγίων κ.λπ.) δεν είναι κάτι κατώτερο του Θεού, γινόμενο και απογινόμενο κτίσμα, αλλά είναι άκτιστη, είναι η άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού που η μακρόχρονη εν μετανοία (με πόνο και θλίψη), με άσκηση, αφομοίωσή της οδηγεί τον θνητό στη θέωση, την ένωση με το Θεό, τον κάνει κατά χάρη θεό. Αφού λοιπόν μας προετοιμάσει κατάλληλα μας καλεί την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, εν γνώση και όχι μαγικά, να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό αιτούμενοι το μέγα έλεος δηλαδή την ύψιστη δωρεά της θέωσης για τον εαυτό μας προσωπικά και για τον κόσμο όλο ώστε να έρθη ως ιστορική πραγματικότητα και επί γης το πολίτευμα του Σταυρού, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

http://www.romanity.org/

 

 
                   
                   
                                                 
Αρχική σελίδα